โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

110 หมู่ 1 ถ.สมศิริ ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230

e-mail:srithatpit@hotmail.com

Tel: 042-382452 และ 042-382456