กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟศรีธาตุ ประจำปี 2565

งานบุญบั้งไฟศรีธาตุ ประจำปี 2565 27-29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและสานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน และเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมประเพณีของชุมชน เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงขอสั่งปิดเรียน ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 และเปิดเรียนในวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 [อ่านต่อ]