ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 โดยมีนายสนทยา เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ4 ประจำปีการศึกษา 2565 เเละมีคณะครูเเละคณะกรรมการสภานักเรียนพร้อมด้วยเเกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เเละได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ความรู้เเก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 [อ่านต่อ]