ขอเชิญชวนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม 2566