เอกสารและแบบฟอร์มสำหรับจัดทำข้อตกในการพัฒนางานและการเลื่อนวิทยฐานะ

ลำดับที่รายการลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
1แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ดาวน์โหลด
2แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1)
ดาวน์โหลด
3แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA2)ดาวน์โหลด
4แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA3)ดาวน์โหลด


เอกสารและแบบฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลในระบบ DPA

ลำดับที่รายการลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
1แบบฟอร์มลงข้อมูลพื้นฐานในระบบ DPAดาวน์โหลด
2แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะดาวน์โหลด