gเอกสารและแบบฟอร์มสำหรับจัดทำข้อตกในการพัฒนางานและการเลื่อนวิทยฐานะ
ลำดับที่รายการลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
1แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ดาวน์โหลด
2แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1)
ดาวน์โหลด