ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลชายหญิงรวม
ผู้บริหาร224
ข้าราชการครู235073
พนักงานราชการ235
ครูชาวต่างชาติ224
อัตราจ้าง
ลูกจ้างประจำ11
ลูกจ้างชั่วคราว459
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
รวมทั้งหมด326496

ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล