ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีของโรงเรียน    เหลือง-ดำ

สีเหลือง     หมายถึง ที่ตั้งของโรงเรียนอันเป็นดินแดนที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
สีดำ       หมายถึง สีที่ไว้อาลัยแก่บรรพบุรุษผู้สร้างอำเภอศรีธาตุที่ล่วงลับไปแล้ว