รายงานการประชุมโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

ที่เรื่องกลุ่มงานดาวน์โหลดรายงาน
2รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 - 2565กลุ่มการบริหารทั่วไปดาวน์โหลดรายงานการประชุม
1รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 9/2565กลุ่มการบริหารทั่วไปดาวน์โหลดรายงานการประชุม