ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2566อ่าน
อบรมสร้างคนเก่งและคนดีสู่ To be number One 8 สิงหาคม 2566อ่าน
ขอเชิญชวนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม 2566อ่าน
กิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา 8 สิงหาคม 2566อ่าน